Gradonačelnik Saša Pavlović: Stvaramo preduslove za privlačenje investicija i ulažemo u projekte koji će značajno unaprediti kvalitet života u Gradu Požarevcu

14 min


0
1 share

U osvrtu na 2021.godinu, gradonačelnik Požarevca, Saša Pavlović navodi da je ona, kao i 2020 bila teška godina za funkcionisanja grada i javnih službi, pre svega zbog pandemije kovid 19. 

„Kada se osvrnemo na 2021. moramo da se osvrnemo i na 2020.godinu gde je prvi rebalans koji je ova vlast morala da uradi, bio već tamo posle dva-tri meseca od početka mandata. Taj prvi rebalans je bio nužan zbog minusa u budžetu od 450 miliona dinara, a koji je najviše bio izazvan pandemijom kovid 19. U 2021.godini imali smo solidan budžet, ali u odnosu na ranije godine taj budžet nije bio istom nivou. Bez obzira na sve, trudili smo se da u ovoj već odlazećoj godini odradimo dosta i za selo i za grad i za gradsku opštinu Kostolac.“ 

foto Grad Požarevac

Gradonačelnik ističe da je u dosadašnjem mandatu učinjeni krupni koraci na stvaranju preduslova za privlačenje investicija.

„Prvo, što su mnoge vlasti pokušavale, jeste da otvorimo nova radna mesta i da stvorimo uslove, pre svega, za otvaranje novih radnih mesta. Uslovi su da morate prvo za dovođenje velikih investitora i otvaranja novih fabrika koje zaista ovde nedostaju, bez obira što imamo dosta radnih mesta koja gravitiraju oko izdvojenih preduzeća i EPS-a, obezbediti zemljište. Prva aktivnost na kojoj smo radili 2020/21 godine je bila odluka o izradi Plana detaljne regulacije Industrijska zona, gde smo uz postojeću brownfield lokaciju stare šećerane gde već imamo određeno zemljište i poslovni prostor, obuhvatili i parcele prema zapadu. Ubrzo nakon toga došlo je i do objavljivanja prodaje zemljišta i jedna od najznačajnijih stvari koje smo uradili na samom početku mandata je kupovina 14 ha zemljišta u tom delu industrijske zone. To zemljište je prešlo u našu svojinu za oko 69 miliona dinara, što je Grad koštalo nekih 418 evra po aru. Radi se o izuzetno niskoj ceni za takvo zemljište. Takođe, dobro je što sa tih 14 ha uz republičko zemljište mi dobijamo jednu ozbiljnu industrijsku zonu od 35 ha čija namena će sutra biti za otvaranje novih proizvodnih pogona. Takođe, dobro je što pored tog zemljišta prolazi sva potrebna komunalna infrastruktura. Grad pored kupovine stare šećerane, što je bio dobar potez te 2015.godine, decenijama unazad nije pribavljao ništa u svojinu, što je još jedan od razloga da budemo ponosni na to što smo učinili.“ 

U godini za nama bilo je niz ulaganja u komunalnu infrastrukturu koja se tiču toplifikacije, fekalne i kišne kanalizacije i saobraćajnica. 

„U vezi s tim trudili smo se da ravnomerno raspoređujemo investicije po gradu i selima, odnosno Požarevcu i Kostolcu. Što se tiče putne infrastrukture i obnove trotoara, od druge polovine 2020. do kraja 2021.godine urađeno je ili je pri kraju ukupno 29,5 kilometara puteva, gde samo u ovoj godini je urađeno 14 kilometara. Ušli smo u radove u Ratarskoj ulici, ove godine je završena prva faza, a u drugu ulazimo u 2022. Započeli smo još jednu krupnu investiciju koja se tiče kišne kanalizacije, odnosno Sverenog kolektora gde smo za prvu fazu izgradnje obezbedili 60 miliona dinara. Radi se u potezu od brežanskog kanala i Moravske i Ratarske ulice. U 2020/21.godini urađeno je blizu 17 km fekalne kanalizacije. Što se tiče toplifikacije, u 2020/21. uradili smo 8,4 km mreže. Ono što nas čeka u budućnosti jeste bitna investicija za Grad za koju moramo da tražimo novac i od viših republičkih instanci, a tiče se prepumpne stanice u Ćirikovcu.Takođe, imali smo brojne mikrolokacije koje smo uređivali u gradu. Jedna od najbitnijih je Sunčani park koji se u ovo vreme privodi kraju, gde zajedno sa ulicom Jovana Šerbanovića, kružnog toka kod suda, trotoara u Moše Pijade i Knez Miloševog venca i uređenjem Lamele, čitav taj deo grada poprima nove obrise.“ 

foto UU

Među značajnim investicijama u 2021, Pavlović izdvaja pribavljanje imovine u korist grada

„Najpre je kupljen aneks Komercijalne banke gde smo pribavili 850 kvadrata, a zatim nakon novog oglašavanja Komercijalne banke kupljen je poslovni prostor od 1.300 kvadrata koji se sastoji od 4 sprata sa prizemljem i podrumom gde ćemo u narednom periodu preseliti JKP Vodovod i kanalizacija i JKP Komunalne službe.“ 

U 2021.godini bilo je značajnih ulaganja u sportsku infrastrukturu

„Jedna od dugogodišnjih ideja su bili pomoćni tereni i atletski stadion. Napokon ove godine smo od Srpskog atletskog saveza dobili donaciju projekta uz obavezu da započnemo radove u roku od dve godine. Međutim, mi smo odmah po dobijenom projektu i urađenom rebalansu krenuli u izgradnju atletskog stadiona koji je već u pripremnim radovima dosta odmakao. On se radi u dve faze, a druga će biti nastavljena u narednoj godini. Ovih dana je potpisan ugovor za izgradnju pomoćnih terena na prostoru MIP-a, a sredstva za tu investiciju smo takođe podelili u dve budžetske godine. Izrađen je i urbanistički projekat sportsko-rekreativnog centra koji predstavlja osnov za budući projekat zatvorenog bazena i završetak projekta aneksa hale. Polako idemo ka tome da uradimo projekat za uređenje Bambi parka. Ta lokacija je prema Planu generalne regulacije predviđena za sport i rekreaciju.“ 

foto UU/arhiva

Na polju zdravstva, gradonačelnik izdvaja ulaganja u kompleks opšte bolnice

„Grad Požarevac je na izmaku ove godine finansirao još 300.000 evra za izgradnju trafo stanice u okviru IPA projekta prekogranične saradnje gde ćemo konačno dobiti poslednji preduslov da pustimo u rad novu bolnicu u kojoj između ostalog dobijamo nove smeštajne kapacitete, novo porodilište, onkološki centar, nove laboratorije, operacioni blok… Grad takođe finansira izradu projekta rekonstrukcije starog dela bolnice. U narednoj godini očekujemo i završetak tog projekta, nakon čega očekujem da ćemo krenuti u radove.“ 

Godinu na izmaku obeležila je i prodaja infrastrukturno opremljenih parcela u novoj industrijskoj zoni. 

„Na prostoru Severenog bloka industrijske zone s ponosnom mogu da kažem da imamo nove investitore koji su s područja Grada Požarevca. Takođe, imamo još 4 zainteresovana pravna lica koji bi kupili ostatak zemljišta. U budućem periodu možemo da se nadamo pokretanju proizvodnje male privrede na tom delu. Očekuje nas završetak infrastrukture u severnom bloku. Upravo teku radovi na asfaltiranju ulica.“ 

foto Grad Požarevac

Od republičkih projekata Pavlović ističe brzu saobraćajnicu petlja Požarevac-Golubac. 

„Bili smo svedoci najave početka radova. Ubrzano se završavaju svi formalno pravni procesi za izgradnju te saobraćajnice kroz eksproprijaciju zemljišta, gde učestvuje i Grad Požarevac. Brza saobraćajnica je vrlo bitna za naš grad, ali i ostatak braničevskog okruga jer će dodatno da našu teritoriju približi koridoru 10 i glavnom putu kroz Srbiju. Mnogo će se brže dolaziti u krajeve braničevskog okruga, a i poznato je da investitori biraju područja sa dobrim putevima i pokrivenošću gasom. Mi gas imamo, a u narednim godinama imaćemo i brzu saobraćajnicu koja pored samog benefita vezanog za investitore i za turizam, donosi korist građanima koji će mnogo brže stizati do velikih gradskih centara u Srbiji, prvenstveno do Beograda kome ćemo se približiti.“ 

Jedna od velikih investicija koje je Požarevac dočekao je početak izgradnje trafo stanice Požarevac 2, 110/35/10 kV. 

„Požarevac će dobiti energetsku stabilnost. Moram da kažem građanim da ovih nestanaka struje koja sada postoje, u budućnosti neće biti jer će grad pored nove trafo stanice kao back up varijantu imati postojeću trafo stanicu u Ćirikovcu. Sa novom trafo stanicom stvaramo i nove elektroenergetske kapacitete jer će nova trafo stanica našem gradu dati 32MW. Za sledeću godinu zajedno ćemo finansirati sa Elektrodistribucijom u Požarevcu izmeštanje razvodne trafo stanice na prostoru Koncerna Bambi. Vrlo bitan projekat i zbog grada, ali i samog Bambija koji širi svoje kapacitete, proizvodne linije i pogone čime dobijamo nova radna mesta.“ 

Za 2022.godinu gradonačelnik je najavio dalje aktivnosti na formiranju regionalne deponije i puštanja u rad reciklažnog centra. 

„Nastavljamo aktivnosti započete u ovoj godini koje u prošlosti niko nije imao ni snage ni volje da pokrene. To je izgradnja regionalne deponije. Mi smo 24 miliona dinara dobili od Ministarstva za zaštitu životne sredine. Šest miliona je sufinansiranje Grada Požarevca. Izabrali smo lokaciju na osnovu studija koje su pokazale da na tom području nema podzemnih voda. Zadvoljeni su svi parametri koje jedna regionalna deponija mora da ima, da poseduje svu potrebnu infrastrukturu koja tu može da se dovede. Naravno, jedan od bitnih parametara je udaljenost od okolnih naselja koja je iznad minimalno propisane granice. Vrlo je teško naći lokaciju na teritoriji Grada Požarevca koji je okružen sa tri reke, a jedan od parametara je upravo udaljenost od reka. Mi smo sada u fazi projektovanja regionalne deponije. Započeli smo niz aktivnosti na uvođenju sistema samog regionalnog zbrinjavanja otpada. To je kupovina kamiona i abrol kontejnera, a pripremamo i transfer stanicu za rad.“

Jedna od nužnih investicija koja očekuje Grad je postrojenje za preradu otpadnih voda

„Što se tiče otpadnih voda, pored niza investicija koje smo imali na širenju fekalne i kišne kanalizacije, jedna od bitnih stvari je i projekat koji trenutno radimo,a to je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Ukoliko se steknu povoljni finansijski uslovi za grad i sam aranžman koji ministarstvo treba da ima sa KfW-om, mi ćemo ući u tu priču. To se odnosi na pitanje koliki finansijski udeo grad može da podnese učestvovanje u samom KfW programu.“ 

U 2022.godini Grad se u strateškom i planskom pogledu usmerava na formiranje novog vodoizvorišta

„Smatramo da staro vodoizvorište Ključ je već godinama unazad pod naletom nitrata. Takođe, ono se u velikoj meri naslanja na stanje reke Velike Morave. Svi znamo da vodostaj Velike Morave godinama opada, a da, recimo, vodoizvorište Jagodica se oslanja na Dunav koji je reka sa daleko boljim kvalitetom vode i višim vodostajem. Prostor novog vodoizvorišta Jagodica se nalazi neposredno pored sela Ostrovo i taj prostor je još 2014.godine definisan donošenjem Plana generalne regulacije Kostolac koji je najpre bio usvojen na skupštini gradske opštine, a zatim i u Skupštini Požarevca. Planski osnov imamo, a ono što nam sledi su elaborati koji treba da pokažu koliko su kapaciteti izvorišta. Dalje sledi izrada Plana detaljne regulacije samog izvorišta i sva druga projektna i planska dokumentacija za izgradnju sistema. Od Jagodice bi krenuli ka Požarevcu. Ne bismo nikada i nećemo isključiti Ključ kao vodoizvorište, samo ćemo smanjiti iskorišćavanje oblasti Ključa. Cilj nam je da zadržimo kompletnu infrastrukturu na tom izvorištu. Sva trenutna ulaganja u Ključ nisu bacanje para, već predstavljaju srednjeročno rešenje, a u dugoročnom planu ovo izvorište biće korišćeno kao rezervno napajanje vodom. Prva istraživanja nam govore da prostor Jagodice ima kapacitete od 300 do 400 litara u sekundi.“ 

U 2021.godini zbog pandemije je bilo izuzetno teško održati nivo kulturnih dešavanja u gradu.

„Ponosni smo što nismo hteli da narušimo tradiciju svih festivala i drugih kulturnih manifestacija koje su se odvijale godinama unazad na teritoriji Grada Požarevca, poput glumačkih svečanosti do Ljubičevskih konjičkih igara. Cilj nam je da nijedna kulturna manifestacija, počev od onih najjednostavnijih koje se odvijaju na selu, do ovih najsloženijih se ne ukinu, kao i da se podigne njihov kvalitet koliko je to moguće u vremenima koje dolaze.“ 

foto UU/arhiva

Gradonačelnik kaže da je na polju turizma cilj umrežavanje turističke ponude sa susednim opštinama. 

„Krenućemo u izradu prvih studija koje se tiču turizma jer ne bi trebalo bazirati turizam Požarevca samo na Požarevac. Ne treba biti autističan i samo razmišljati o Požarevcu, već da izgradimo zajedničku turističku ponudu. Požarevac ima da ponudi ergelu Ljubičevo, hipodrom u danima kada su LJKI i kada je konjički sport u pitanju, galeriju Milene Pavlović Barilli kao brend Požarevca. Imaćemo nove lokacije poput Muzeja kulturne istorije koji ćemo obnoviti. Imamo i naš Požarevački mir 1718, a imamo i sam grad Požarevac koji može mnogo toga da pokaže kroz Čačalicu i neke mikro lokacije koje postoje u gradu. Ne zaboravimo Viminacijum kao najznačajniju turističku destinaciju Grada Požarevca. Sve što imamo na teritoriji Grada Požarevca sada treba zajedno s drugim opštinama da uvežemo. Da imao Srebrno jezero, Ramsku tvrđavu, Golubački grad, Kučevo, Petrovac i Žagubicu sa svojim lepotama. Svaka opština u okrugu ima neku turističku destinaciju. Sve to bi trebalo umrežiti i na taj način gledati da dovedemo turiste.“ 

Požarevac u 2022.godinu ulazi sa planovima za unapređenje energetske efikasnosti domaćinstava i stambenih zgrada. 

„Energetska efikasnost je nova programska celina i poslednji program koji je nedostajao Gradu Požarevcu kada pričamo o budžetskom sistemu. Izdvojeno je u 2022.godini 7,1 milion dinara. Očekuje nas usvajanje pravilnika i već početkom godine trebalo bi da pustimo javni konkurs gde će građani konkurisati za sredstva namenjena za zamenu kotlova, stolarije, fasada, ugradnju solarnih panela. Naravno, ovo je pilot projekat na nivou čitave Srbije, a na osnovu samog interesovanja građana, dalje ćemo opredeljivati nova sredstva.“ 

foto UU

Gradonačelnik je izneo i procenu o tome koliko nas teška godina očekuje.

„Nova 2022.godina biće prvenstveno bazirana na tome da li će pandemija kovid 19 da jenjava. Virus je ozbiljno poremetio čitav svet. Nadam se da godina neće biti teška, a naše je da svojim radom i velikim zalaganjem učinimo da ona bude lakša. Navikli smo. Svako ko radi mora da oseti neke poteškoće. Nadamo se da će biti lakša od ove godine iz koje izlazimo. Biće izazovna, to je sigurno.“ 

Saša Pavlović čestitao je građanima Novu godinu. 

„Svim građanima Grada Požarevcu u Novoj 2022.godini želim pre svega zdravlja jer smo videli da je zdravlje u ovim vremenima najbitnije. Želim puno porodične sreće, uspeha i da u sledećoj godini kao društvo budemo otvoreniji i složniji.“

Facebook Comments Box

Like it? Share with your friends!

0
1 share

What's Your Reaction?

Ljuti me Ljuti me
0
Ljuti me
smešno smešno
1
smešno
Obožavam Obožavam
0
Obožavam
ne verujem ne verujem
0
ne verujem
strašno strašno
0
strašno
Pobednički Pobednički
0
Pobednički
zbunjen sam zbunjen sam
0
zbunjen sam
nepodnošljivo nepodnošljivo
0
nepodnošljivo
fino fino
0
fino
tuga tuga
0
tuga
zabavno zabavno
0
zabavno

0 Comments

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format
Send this to a friend